Alle har et valg

Kære Kaj                                                                        Torsdag den 21.5.2015

Du greb bolden!

Jeg må tolke dit indlæg som et tegn på, at du valgte at være med på skrivelegen. Det glæder mig. Det skal blive givende igen at få en modtager for ens skriblerier.

Du lægger flot ud med refleksioner om vores grundlovssikrede ret til demokrati og ytringsfrihed – begreber mange mennesker i andre knap så hyggelige kroge af verden, vil give deres højre arm for at opnå – og gør det. Ja de vover livet i kampen for at få medbestemmelse på egne livsbetingelser. Demokrati er ikke nogen selvfølge for alle. Vi der har demokrati, har ret til at stemme ved folketingsvalget og vi har, kan vi to vist godt blive enige om, også pligt til det.

At folketingsvalget er på alles læber er ikke forbigået min opmærksomhed, men det er alligevel ikke det valg, der optager mig mest lige pt.

Personligt har jeg truffet et valg af en helt anden karakter. Jeg har valgt at sige mit job op og i dag har jeg haft min sidste arbejdsdag. Måske skal vi generelt blive bedre til at standse op og spørge os selv, om vi er på rette vej, eller om, vi hellere skal vælge en anden.

Alle har et valg. og om lidt har vi også folketingsvalg.

 

Valget er dit?

Nykøbing den 19. maj 2015

Hej Lise

I dette premiereskriv vil jeg med glæde kaste mig over et emne, der i den nærmeste tid får stærkt stigende aktualitet. Statsministeren skal snart udskrive folketingsvalg til afholdelse inden den 15. september 2015. Gennem længere tid har nogle medier haft øje på det kommende valg. Især TV og de trykte aviser, godt fulgt op af netmedierne, har beskæftiget sig med den historie. Rigtig mange Kloge Aager af begge køn får en mikrofon clipset på kravetøjet og bliver bedt om analyser af enhver tænkelig art. En hel del af dem er overkloge og deres forskruede meninger er tæt på at være meningsløse.

Men de er ikke mit ærinde. Blot nogle gange forstyrrende indslag i hverdagslivet. Mit egentlige ærinde er at eftertænke rammerne for det liv, vi danskere lever og de omstændigheder vi har for vores levede liv.

I vores trygge hverdag og travle dagligliv stopper vi ikke op og kigger os bagud i historien. Vi ofrer ikke tanker på at perspektivere vores tilværelse som europæere – og som heldige mennesker, fordi vi er født i Europa i den fredeligste periode, der overhovedet kan nævnes i vores blakkede og blodige historie. For mig er det endnu et kæmpe plus, at de politikere, vi europæere har valgt i de seneste 100 år eller deromkring, har været styret af menneskerettigheder, lighedsbegreber og demokratitanker.

Derfor er vi overhovedet ikke i tvivl om, at det valg, som statsminister Helle Thorning skal udskrive til afholdelse senest den 15. september 2015 er et valg “lige efter bogen”. Sådanne tanker er slet ikke med i mine tanker om det forestående valg.

Datoen ligger grundlovsfast. Ikke engeng statsministeren kan overrule den dato. Ej heller kan et andet valgt folketingsmedlem.
I grundlovens § 32 stk. 1  hedder det:
Folketingets medlemmer vælges for fire år. Stykke 3 i samme paragraf fortsætter:
Det påhviler statsministeren at foranledige, at nyvalg afholdes inden valgperiodens udløb.

Men det er statsministeren alene, der har retten til at beslutte, hvornår valget skal afholdes, når blot § 32 stk. 1 og stk. 3 er overholdt.

Den historie vil jeg skrive videre på senere. Den hyldest til vores demokrati skal færdiggøres.

Grundloven af 5. juni 1953

Grundloven af 5. juni 1953

Eftertankerne er nye tanker

 

Kære Kaj

cropped-Lise-og-Kaj-016-Large1.jpg

Du troede nok, vi var færdige med at skrive blog sammen.

Det troede jeg sådan set også.

Da jeg lørdag den 1. februar 2014 sendte mit sidste indlæg i luften i det, der gennem et år havde været vores fælles erindringsprojekt, havde jeg ikke fantasi til at forestille mig, at vi ville finde på et nyt fælles skriveprojekt. Men så erfarede jeg, at vi begge savnede skriveriet, eller i hvert fald at have en modtager til vores skriveri. Så nu har jeg igen udfordret dig på en ide: Hvad med at fortsætte, hvor vi slap. Nu handler det ikke om erindringer, men om livet her og nu, som det tager sig ud fra vort livsvindue hver især.

Som i vores erindringsskriveri er der ikke nogen drejebog eller skabelon, bare et ønske om at dele viden, erfaringer, synspunkter, oplevelser – være enige eller uenige, men reflekterende, nysgerrig.

Er du med på at gøre forsøget?